Een initiatief van de dorpsraad van Giessen-Oudekerk voor de bouw van nieuwe woningen, heeft op 7 april goedkeuring gekregen van de gemeenteraad. De raadsleden stemden unaniem in voor het realiseren van elf woningen en een school.

De dorpsraad in Giessen-Oudekerk kwam zelf met het initiatief, om de leefbaarheid binnen het dorp te vergroten. Met de nieuwe woningen hopen ze dat het aantal naar schoolgaande kinderen groter wordt, om hiermee de toekomst van de school te garanderen. De woningen zijn volgens de inwoners een goede toevoeging aan de kern. Vanwege de krapte op de woningmarkt, zijn er ook binnen Giessen-Oudekerk jongeren op zoek naar een betaalbare woning.

Woningbouw

De elf woningen worden samen met de school gerealiseerd door Van der Padt & Partners Architecten. De bouw bestaat uit twee-onder-één-kapwoningen, drie seniorenwoningen en zes rijtjeswoningen. De rijtjeshuizen zijn geschikt voor voornamelijk geschikt voor starters. De woningen komen op de plek waar nu de basisschool staat. In het vernieuwde plan zal de basisschool ruimte krijgen naast de woningen.

Jongerensoos

Nu de woningplannen bekend zijn gemaakt, is ook duidelijk geworden dat jongerensoos De Korf op zijn huidige locatie blijft. In het haalbaarheidsonderzoek werd nog gesproken over een eventuele verplaatsing van soos. Het bestuur van De Korf is hier erg tevreden over: ‘Wij zijn als Soosbestuur blij dat er in het plan gehoor gegeven is aan onze oproep om De Soos te behouden’.