Wie zijn onze wijkagenten eigenlijk? Young4Waard ging langs bij het nieuwe bureau in Bleskensgraaf om ze beter te leren kennen. Daar spraken we met Gerco Gijsbers, de Wijkagent Operationeel Expert, ofwel, de man die ons alles kan vertellen over de wijkagenten en wat zij doen in Molenlanden. Op Instagram vroegen we of jullie vragen hadden. Deze en onze eigen vragen hebben we voorgelegd aan Gerco.

 

Stel jezelf even voor? Hoelang zit je al bij de politie en wat is je functie/ werkzaamheden?

Mijn naam is Gerco Gijsbers en ik ben 41 jaar. Ik werk inmiddels al bijna 23 jaar bij de politie. Mijn functie is Wijkagent Operationeel Expert. Ik ben niet een specifiek aanspreekpunt voor de burger in de wijk, maar heb een helikopterview over heel Molenlanden. Ik onderhoud de contacten tussen het Gemeentelijk bestuur en de wijkagenten, en geef informatie door tussen beide. 

Ik ben ook verantwoordelijk voor Social Media in het basisteam, dus beheer accounts op onder andere Facebook en Instagram. Social media zorgt er voor dat we ons werk kunnen laten zien. We zijn een politie voor iedereen, dus we willen voor iedereen bereikbaar zijn, ook online. Social media zorgt voor kortere lijntjes tussen burgers en de politie, waar er normaal een hoge drempel is om contact op te nemen. We zien dat het contact toeneemt, en er veel vragen gesteld en meldingen gemaakt worden via social media. Om die reden staan deze kanalen ook gekoppeld aan het Regionaal Service Centrum, zodat 24/7 vragen beantwoord kunnen worden. 

 

Hoe steekt het gebied in elkaar en hoe ziet het team eruit?

We hebben een aantal wijkagenten, en feitelijk gezien is iedereen verantwoordelijk voor heel Molenlanden. Maar, de burger vraagt om een bekend gezicht in de wijk. Vandaar dat elke wijkagent ook een specifiek werkgebied heeft. Dan weten mensen bij wie ze moeten aankloppen. De verdeling is als volgt:

  • Wim van der Wal & Piet Tijssen – Groot-Ammers, Waal, Langerak, Nieuwpoort en Goudriaan
  • Jochim van Tilburg & Maik Plasman – Streefkerk, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk (samen met agent Wim en agent Piet @wa_molenlanden_west op Instagram)
  • Tim Bakema & Roland van Nisselrooij – Arkel, Hoornaar, Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hoogblokland, Noordeloos en Schelluinen (@wa_molenlanden_oost op Instagram)
  • Nog te bepalen – Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf, Ottoland, Brandwijk, Wijngaarden.

Op www.politie.nl kan je vinden wie de wijkagent is in jouw gebied. 

Naast de wijkagenten zitten op het bureau in Bleskensgraaf ook nog leden van het basisteam. De basisteam-leden zijn veel buiten, en krijgen veel opdrachten uit de meldkamer. Sommigen van hen hebben ook specifieke taken, zoals jeugd of ondermijning.

 

Hoe zien jullie dagelijkse taken er uit?

De dagen zijn heel wisselend en niet te voorspellen. Er zijn veel administratieve taken, zoals het doen van aangifte. Wijkagenten hebben ook terugbel taken, waarbij ze telefonisch contact hebben met burgers voor vragen en problemen. Daarnaast moeten we ook reageren op spoed meldingen van 112. Al is er een inbraak geweest, gaan de wijkagenten daar naartoe. Soms moet er een buurtonderzoek gedaan worden, dat doen de wijkagenten ook. En af en toe is het rustig, dan kunnen we de wijk in. 

 

Hoe staan onze agenten persoonlijk tegenover het coronabeleid? 

Net zo als andere mensen hebben wij agenten ook last van de beperkingen. In de privésfeer moeten wij ook veel dingen laten. Tegelijkertijd vind ik dat als we naar de ontwikkelingen kijken, het een zorgelijke situatie is. Ik heb ook familie die in de zorg werkt, dus ik weet hoe het er daar aan toe gaat. De zorg voor corona gaat voor en het is heel erg dat veel andere ziektes niet behandeld kunnen worden. Dus ik snap het beleid en ik weet dat het nodig is. 

 

Hoe bereiken jullie jongeren en wat willen jullie aan hen communiceren?

We willen communiceren dat we een politie zijn voor iedereen. Al zit je met een probleem, benader ons dan. We hebben niet altijd een oplossing, maar misschien kennen we wel iemand die dat wel kan. We zijn er voor je. Het lijkt soms alsof wij alleen pretbedervers zijn, maar al krijgen we een melding, dan moeten we er wel heen. Merendeel van de tijd schrijven we geen boetes, maar hebben we een goed gesprek. Via social media laten we een stukje van ons werk zien. Zo kunnen we de jongeren laten zien wie wij zijn en waar we voor staan. Verder willen we ook preventief handelen en voorkomen. Zo gaan we ook langs bij het Wellant College om voorlichting te geven over sexting en pesten, om te zorgen dat jongeren geen slachtoffer worden. We weten dat de jeugd de toekomst is. Al zien we bepaalde signalen of probleemgedrag, willen we zorgen dat de juiste zorg wordt aangeboden, zodat we samen een betere toekomst kunnen creëren.

 

Zien jullie opvallende trends onder jongeren in Molenlanden?

In Molenlanden zie je veel alcohol en drugsgebruik onder de jongeren. Daar schrik ik soms wel van. Hier drinken veel jongeren onder de 18 jaar, ook in grote hoeveelheden. Dat heeft echt een effect op de ontwikkeling van je hersenen. Je bent onder invloed minder geremd dus dit leidt tot meer vernielingen en escalaties. Als we een minderjarige tegenkomen die heftig onder invloed is, brengen we deze thuis. Ook regelen we dat ze de juiste zorg krijgen. 

 

Als je iets mocht veranderen hier, wat zou dat zijn?

Ik zou dan graag willen dat er meer faciliteiten komen voor jongeren, en dat de jongeren bepalen welke faciliteiten dit zijn. Sommigen hebben genoeg aan een bankje, anderen willen een jeugdhonk waarin ruimte is voor vermaak. Er wordt vaak over jongeren gepraat, maar te weinig met de jongeren waarover het echt gaat. Omdat de wijkagenten de jongeren spreken hebben ze een goed idee van zij zouden willen of nodig hebben. Het is lastig om ook alle jongeren te vertegenwoordigen, daarom moet je echt met ze in gesprek gaan. Daarom is het zo fijn dat de jongerenwerkers er zijn en dat we goed contact met ze hebben. 

 

Hebben jullie nog leuke acties om naar uit te kijken?

We kijken enorm uit naar het project Politiekids. Kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool zullen voor dat jaar worden aangewezen als ‘Politie-Kid’. Net zoals het gaat bij echte politieagenten, zullen de politiekids officieel geïnstalleerd worden. Vervolgens krijgen ze een lesprogramma van de politie. Ze mogen mee met de politie en zullen gezamenlijke acties ondernemen, bijvoorbeeld al wordt er te hard gereden bij school. Dit zal beginnen in Nieuw-Lekkerland, maar of het dit jaar van start gaat is nog even de vraag.

 

Heb jij nog leuke ideeën of acties die je samen met de politie wil oppakken? Laat het dan weten! 

Volg de wijkagenten op Instagram: @wa_molenlanden_oost en @wa_molenlanden_west

(Inmiddels is Gerco Gijsbers begonnen aan een nieuwe positie in de landelijke eenheid van de Politie – redactie)

1-2-2021 || Ilse Boer en Bo van Uitert || Interview 

 

Foto: 1 Feb ‘21 – Wijkagenten