Black Lives Matter, LHBTI+, migranten, et cetera – wie heeft er afgelopen jaar niet van gehoord? Allemaal termen of bevolkingsgroepen, waar je wellicht je eigen mening over hebt. Wat deze onderwerpen samenbrengt is inclusiviteit. Sommigen hebben wellicht een hekel aan dit woord, maar het gaat over onderlinge verbondenheid, een ander te respecteren, en dus inclusief zijn. We kunnen op veel gebieden inclusief zijn; bijvoorbeeld in het onderwijs, qua reclames, bij sportverenigingen of bij het aannamebeleid van de gemeente. Zie bijvoorbeeld de reclame van Heineken hierover #OpenYourWorld.  

 

Omtrent dit thema is zelfs een week ingericht, de Week van Respect, welke dit jaar plaatsvindt van 9 t/m 15 november. Het doel van de Week van Respect is om jongeren te inspireren en activeren om bij te dragen aan een respectvolle samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt. In de gemeente Molenlanden staat de Week van Respect dit jaar in het teken van LHBTI. Afgelopen jaar hebben twee raadsleden, Wilma de Moel (Doe Mee!) en Jan Arie Koorevaar (CDA), een motie ingediend om meer aandacht te krijgen voor deze doelgroep. De motie werd ingediend met de volgende woorden: “Soms moet je iets exclusief benoemen om het inclusief te maken.” Volgens onderzoeken valt minimaal 4% van de bevolking onder het begrip LHBTI. In de gemeente Molenlanden betekent het dat minimaal 1700 mensen in deze doelgroep vallen, waaronder ook jongeren.

Rondom LHBTI is ook een speciale dag ingericht, welke dit jaar plaatsvindt op 11 oktober: de Coming Out Day. In de gemeente Molenlanden wordt op 12 oktober bij het gemeentehuis van Hoornaar en Groot-Ammers de vlag gehesen. Daarnaast gaat de gemeente op 12 oktober een interne verkenning op het onderwerp doen. Tijdens de Week van Respect gaat de gemeente Molenlanden in gesprek met verschillende partijen, zoals schoolbesturen en verenigingen. Naast de diverse gesprekken rondom de Coming Out Day en Week van Respect heeft de gemeente Molenlanden het voornemen om volgend jaar in de gemeente diverse activiteiten rondom inclusiviteit te organiseren.

 

Heb jij een idee hoe inclusiviteit in de gemeente Molenlanden bevorderd kan worden?!
Chat met ons via social media of stuur een mail naar Rola Jansen (rola.jansen@jouwgemeente.nl).