Een paar weken geleden riep Young4Waard jullie op om een enquête in te vullen over het evenementen- en woningaanbod, de werkgelegenheid en over de gemeente Molenlanden. De enquête is 90 keer ingevuld, dank daarvoor! Lees hieronder een samenvatting van wat jongeren uit Molenlanden willen. 

 

Evenementen
Allereerst werden in de enquête vragen gesteld over evenementen, zoals: wat jullie in het weekend doen en welke evenementen jullie nog missen binnen de gemeente. De meesten van jullie geven aan in het weekend vaak met of bij vrienden thuis te zitten (57%). Daarnaast gaan veel van jullie naar grotere uitgaansgelegenheden steden of festivals (44%). Sommigen blijven liever dichter bij huis, zoals naar een uitgaansgelegenheid in de buurt (28%) of een keet (18%). Anderen gaan niet vaak uit (17%). Dingen die jullie nog missen of meer van zouden willen zien, zijn vooral festivals en tentfeesten. Ook zijn er jongeren die meer evenementen van een hoger productieniveau willen, zoals dance, techno, house of hardstyle feesten. Anderen zien liever kleinschalige feestavonden waar je andere jongeren kan ontmoeten. Denk hierbij aan een pubquiz, kroegentocht, buitenbioscoop of optreden van bands. 

 

Werken
In het tweede gedeelte van de enquête hebben we vragen gesteld over het werkaanbod. We voegen of jullie op zoek waren naar een baan binnen Molenlanden en of jullie hier hulp bij nodig hadden. Hieruit is naar voren gekomen dat 82% van de jongeren al een baan heeft of niet op zoek is naar een baan binnen de gemeente. Het resterende deel zoekt wel naar een vaste of parttime functie. Een klein deel geeft aan dat ze wel hulp zouden kunnen gebruiken bij het vinden van vacatures (14%). Volgens hen zou een overzicht van vacatures of stageplekken in Molenlanden erg handig zijn. Anderen weten waar ze moeten zoeken, maar zouden een centraal overzicht toch fijn vinden (34%). Toch geven de meesten van jullie aan geen hulp nodig te hebben (53%). 

 

Wonen
In het derde onderdeel van de enquête is alles rondom het thema wonen besproken. We stelden vragen over jullie woonbehoeften, onder andere of jullie in Molenlanden willen wonen en wat daarvoor nodig is. 28% van de respondenten blijkt serieus op zoek te zijn naar een woning binnen de gemeente. Daarnaast is 45% wel geïnteresseerd in wonen binnen de gemeente, maar niet in de nabije toekomst. 61% van jullie weet niet goed waar actueel nieuws te vinden is over het woningaanbod. 92% van alle respondenten zouden graag een website gebruiken die informatie verzamelt over het woningaanbod. Over het aanbod aan starterswoningen blijkt dat jullie nog vragen hebben. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat er voor realistische opties bestaan om als starter een huis te kopen of huren binnen Molenlanden. In de enquête geven veel jongeren aan hulp te kunnen gebruiken bij het vinden van een woning, zoals: informatie over betaalbare starterswoningen, financieel advies en begeleiding via een helpdesk, of een woonevent.

 

Gemeente Molenlanden
Tot slot zijn er een aantal vragen gesteld over de gemeente Molenlanden. Vrijwel iedereen geeft aan geïnteresseerd te zijn in wat er speelt binnen de gemeente (91%). De onderwerpen die jullie belangrijk vinden zijn: evenementen en uitgaan, ontwikkeling van vastgoed (zoals de huizenmarkt en infrastructuur), klimaat en natuur, banen, onderwijs, sport en beweging en politiek. Ook is gevraagd wat de gemeente zou moeten doen voor jongeren. Hier zijn veel reacties over binnen gekomen, zoals: meer activiteiten zoals workshops en cursussen, meer evenementen, meer vaste uitgaansgelegenheden in de woonkernen, meer starterswoningen, beter openbaar vervoer, en het beter betrekken van jongeren bij de besluitvorming binnen de gemeente.

 

De enquête heeft een goed beeld gegeven wat er voor jongeren nog ontbreekt binnen de gemeente Molenlanden. Young4Waard gaat hier dan ook zeker mee aan de slag en zal jullie ook in de toekomst blijven vragen om advies te geven. Nogmaals bedankt voor het invullen!

 

Foto: Sybren Boer